Blog

Ako získať prácu v centre zdielaných služieb?

Uniqa

Ako získať prácu v centre zdielaných služieb?

Ako prebieha pracovný pohovor v spoločnosti UNIQA Group Service Center Slovakia?

Každý pohovor má svoju štruktúru. Uchádzači dostanú pozvánku na osobný pohovor s presným termínom a miestom konania. Pracovného pohovoru sa za spoločnosť zúčastňuje personalista a vedúci odborného tímu, ktorý pozíciu obsadzuje. Po úvodnom privítaní a odľahčení atmosféry majú uchádzači priestor na osobné predstavenie sa. Následne im predstavíme spoločnosť a pracovnú pozíciu, ktorú chceme obsadiť. V ďalších krokoch sa pýtame doplňujúce otázky a takisto dávame priestor na otázky uchádzačovi. Pohovor zakončíme organizačnými informáciami a informáciami o ďalšom postupe. Výsledok pohovoru sa snažíme kandidátovi sprostredkovať maximálne do 5 pracovných dní. Zo skúsenosti a spätných väzieb vieme, že uchádzači veľmi oceňujú, keď sú rýchlo informovaní o výsledku pohovoru aj v prípade, keď výsledok nie je pozitívny.

Sú nejaké otázky, ktoré uchádzačov zaskočia?

Mnohokrát bývajú zaskočení, keď si chceme doplňujúcou otázkou overiť niektorú z vlastností alebo zručností, ktoré uchádzači uvádzajú vo svojom životopise. Požadujeme od nich uvedenie príkladu, ako a kedy sa táto vlastnosť, či zručnosť prejavila v ich pracovnom alebo osobnom živote. Táto otázka často preverí presnosť informácií uvedených v životopise.

Akého uchádzača by ste určite zamestnali?

Jednoznačne u nás vyhrávajú kandidáti s výbornými znalosťami nemeckého jazyka, počítačovými zručnosťami a aktívnym prístupom k práci.

Aké najčastejšie chyby robia uchádzači pri pohovore?

V súčasnosti majú uchádzači možnosť na internete nájsť veľké množstvo dostupných článkov, ktoré radia a dávajú zaručené recepty, ako byť úspešným na osobnom pohovore a akých chýb sa vyvarovať. Najviac oceňujeme, keď sú kandidáti na pohovore prirodzení, autentickí a nesnažia sa štylizovať do inej osoby. Skúsený personalista dokáže tento „herecký výkon“ ľahko odhaliť.

Na čo by sa mali uchádzači pýtať pri pohovore?

Na to, aby neprišlo po prijatí uchádzača do zamestnania k jeho sklamaniu, je dobré sa pýtať hlavne na témy, ktoré sú pre uchádzača v práci prvoradé a dôležité. Pre niekoho
je to náplň práce, pre iného kolektív, nadriadený, stabilita spoločnosti, kariéra, možnosti vzdelávania sa a pre ďalšieho je prioritou mzda. Neexistuje univerzálny návod, vždy treba vychádzať z osobných priorít.

Aké pozície máte pre stredoškolákov?

Absolventi stredných škôl majú možnosť pracovať ako referenti pre poisťovaciu administratívu s aktívnym nemeckým jazykom. Ide o prácu , pri ktorej budú spracovávať požiadavky rakúskych klientov koncernu UNIQA od nahratia poistnej zmluvy do systému, cez rôzne zmeny až po likvidáciu poistných udalostí pre rôzne odvetvia poistenia. Pri tejto práci denne využívajú nemecký jazyk. Absolventi sa nemusia obávať, že nemajú v tejto oblasti žiadnu prax a skúsenosti. Do všetkých činností sú postupne zaškolovaní.

Prečo by mali absolventi stredných škôl pracovať v UNIQA?

Silný sociálny program, moderné pracovné prostredie, profesionalita a jazyková vybavenosť našich zamestnancov nám umožňuje konkurovať firmám z celého Slovenska v tomto odvetví. Tieto atribúty nás robia stabilnou, neustále expandujúcou a atraktívnou spoločnosťou na trhu práce. Dôkazom vysokej kvality a profesionality našich zamestnancov, ktorí spoločnosť posunuli do prvej ligy v odvetví centier zdieľaných služieb, je naša vyše 20-ročná história ako aj víťazstvo v ankete Najzamestnávateľ 2018 v kategórii centier zdieľaných služieb.

X