Blog

Anketa: V čom sú výnimoční

LOGO ÚVOD malé (3)

Anketa: V čom sú výnimoční

Zástupcom troch fakúlt s technickým zameraním sme položili otázku: V čom je vaša fakulta výnimočná a akú podporu okrem tradičného zázemia študentom ponúkate?

FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. (dekanka)

Naši absolventi sú žiadaní v akejkoľvek strojárskej sfére na manažérskych pozíciách, v informačných technológiách aj v robotike. Máme 100% uplatniteľnosť absolventov, až 98% pracuje v odbore a ich zárobok vysoko presahuje priemernú mzdu v ostatných odvetviach priemyslu. V programe automobilové inžinierstvo sa môžu vzdelávať so štipendiom, stráviť rok v podniku a na zahraničnej univerzite v rámci Erasmus+. Ponúkame stáže, brigády, kvalitnú jazykovú prípravu, podporujeme zahraničné mobility, študentom poskytujeme poradenstvo aj pracovné ponuky od zamestnávateľov. Máme zrekonštruovaný študentský dom. V roku 2020 získalo odborné štipendium 116 našich študentov.

 

DREVÁRSKA FAKULTA
Technická univerzita vo Zvolene
Ing. Adrián Banski, PhD.
(prodekan pre pedagogickú prácu)

Drevárske študijné programy sú na Slovensku jedinečné a žiadna iná vysoká škola ich neposkytuje. Najväčší záujem je o štúdium v programoch Protipožiarna ochrana a bezpečnosť, Drevené stavby a Dizajn nábytku a interiéru. Naši absolventi sa úspešne uplatňujú doma i v zahraničí. Zamestnávatelia pozitívne hodnotia ich odborné vedomosti, praktické zručnosti, ekonomické povedomie aj podnikavosť. Rodinná atmosféra, zrekonštruované internáty a kompaktný areál prispievajú k pozitívnej atmosfére na fakulte. Časť štúdia môžu naši študenti absolvovať v zahraničí, výborné podmienky majú u nás aj študenti so špecifickými potrebami. U nás sa nudí len ten, kto sa nechce zabaviť. Študenti organizujú nezabudnuteľné akcie, napríklad Univerzitné dni, beh Šrégom nočným Zvolenom, prekážkový beh Drevák Race či Októberfest. Kto chce, môže stať folkloristom vo folklórnom súbore Poľana, členom dobrovoľného hasičského zboru, či moderátorom v internátnom rádiu.

 

Fakulta výrobných technológií
TUKE so sídlom v Prešove
Svetlana Radchenko, PhD.
(vedúca Kancelárie dekana)

Vzdelávame moderne, interaktívne a pútavo, štúdium prepájame s praxou v špičkových laboratóriách. Naši študenti pracujú v malých vedeckých tímoch na reálnych či simulovaných problémoch praktickej výroby a prevádzok. Zapájajú sa do projektov, študijných mobilít a zahraničných stáží. Po dlhých diskusiách so zástupcami výrobných podnikov sme inovovali a sformulovali programy, po ktorých je v praxi najväčší dopyt – počítačová podpora výrobných technológií, technológie automobilovej výroby a priemyselný manažment. Národný projekt SPICE spája priemyselné spoločnosti a študentov technických vysokých škôl, umožňuje im prax spojenú s vypracovaním záverečnej práce v podniku. Absolventi inžinierskeho štúdia môžu požiadať o titul EUR ING, čo je doklad o kvalite vzdelania a zvyšuje uplatnenie absolventa na domácom a zahraničnom trhu práce.

X