Články

Články

Virtuálne DOD dopadli na jednotku s hviezdičkou

Ako sa v čase pandémie dozvedieť čo najviac o škole, na ktorej by si chcel študovať? Národné kariérne centrum (NAKAC) spojilo študentov a vysoké školy vo virtuálnom priestore. Na webe koncimskolu.sk spoznali stredoškoláci viac ako tridsať vysokých škôl vďaka prezentačným videám a v interaktívnom chate mohli klásť ich zástupcom otázky. Spomínaný web zaznamenal po prvej, decembrovej časti Virtuálnych DOD takmer 2700 unikátnych návštev a celkovo boli stránky webu prehliadnuté takmer 20-tisíckrát. Jeden návštevník na nich strávil priemerne 13,5 a videá boli prehrané takmer 6-tisíckrát. Najsledovanejšie malo 457 zhliadnutí. Organizátori Miroslav Koleník a Igor Holéczy boli s účasťou veľmi spokojní. „Páčilo sa nám, že študenti mali záujem o prezentácie a veľa sa pýtali,“ povedal Miroslav Koleník s tým, že zástupcom škôl položili takmer 550 otázok. Zaujímalo ich, ako prebiehajú prijímacie skúšky, či majú školy dosť miest na internátoch, ale i možnosti zahraničných stáží. Na posledný, februárový termín virtuálnych DOD pozýva NAKAC okrem študentov končiacich ročníkov aj tretiakov. Tí ambiciózni, ktorí už rozmýšľajú o svojej budúcnosti, budú vďaka nim o čosi bližšie k dôležitému rozhodnutiu.

Anketa: V čom sú výnimoční

Zástupcom troch fakúlt s technickým zameraním sme položili otázku: V čom je vaša fakulta výnimočná a akú podporu okrem tradičného zázemia študentom ponúkate? FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. (dekanka) Naši absolventi sú žiadaní v akejkoľvek strojárskej sfére na manažérskych pozíciách, v informačných technológiách aj v robotike. Máme 100% uplatniteľnosť absolventov, až 98% pracuje v odbore a ich zárobok vysoko presahuje priemernú mzdu v ostatných odvetviach priemyslu. V programe automobilové inžinierstvo sa môžu vzdelávať so štipendiom, stráviť rok v podniku a na zahraničnej univerzite v rámci Erasmus+. Ponúkame stáže, brigády, kvalitnú jazykovú prípravu, podporujeme zahraničné mobility, študentom poskytujeme poradenstvo aj pracovné ponuky od zamestnávateľov. Máme zrekonštruovaný študentský dom. V roku 2020 získalo odborné štipendium 116 našich študentov.   DREVÁRSKA FAKULTA Technická univerzita vo Zvolene Ing. Adrián Banski, PhD. (prodekan pre pedagogickú prácu) Drevárske študijné programy sú na Slovensku jedinečné a žiadna iná vysoká škola ich neposkytuje. Najväčší záujem je o štúdium v programoch Protipožiarna ochrana a bezpečnosť, Drevené stavby a Dizajn nábytku a interiéru. Naši absolventi sa úspešne uplatňujú doma i v zahraničí. Zamestnávatelia pozitívne hodnotia ich odborné vedomosti, praktické zručnosti, ekonomické povedomie aj podnikavosť. Rodinná atmosféra, zrekonštruované internáty a kompaktný areál prispievajú k pozitívnej atmosfére na fakulte. Časť štúdia môžu naši študenti absolvovať v zahraničí, výborné podmienky majú u nás aj študenti so špecifickými potrebami. U nás sa nudí len ten, kto sa nechce zabaviť. Študenti organizujú nezabudnuteľné akcie, napríklad Univerzitné dni, beh Šrégom nočným Zvolenom, prekážkový beh Drevák Race či Októberfest. Kto chce, môže stať folkloristom vo folklórnom súbore Poľana, členom dobrovoľného hasičského zboru, či moderátorom v internátnom rádiu.   Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove Svetlana Radchenko, PhD. (vedúca Kancelárie dekana) Vzdelávame moderne, interaktívne a pútavo, štúdium prepájame s praxou v špičkových laboratóriách. Naši študenti pracujú v malých vedeckých tímoch na reálnych či simulovaných problémoch praktickej výroby a prevádzok. Zapájajú sa do projektov, študijných mobilít a zahraničných stáží. Po dlhých diskusiách so zástupcami výrobných podnikov sme inovovali a sformulovali programy, po ktorých je v praxi najväčší dopyt – počítačová podpora výrobných technológií, technológie automobilovej výroby a priemyselný manažment. Národný projekt SPICE spája priemyselné spoločnosti a študentov technických vysokých škôl, umožňuje im prax spojenú s vypracovaním záverečnej práce v podniku. Absolventi inžinierskeho štúdia môžu požiadať o titul EUR ING, čo je doklad o kvalite vzdelania a zvyšuje uplatnenie absolventa na domácom a zahraničnom trhu práce.

Moderátor Gregor Mareš: „Ľudstvo roky ničí planétu, zachránia ju vedci a technici.“

„EŠTE STE NENAŠLI TO, ČO VÁS BAVÍ? NESTRESUJTE SA. SKÚŠAJTE ČO NAJVIAC VECÍ, A KEĎ VO VÁS JEDNA Z NICH ZAPÁLI OHEŇ, VYHRALI STE LOTÉRIU,“ ODKAZUJE STREDOŠKOLÁKOM MODERÁTOR GREGOR MAREŠ. Vedci a technici sú skvelí ľudia a okrem odbornosti im nechýba ani zmysel pre humor, hovorí Gregor Mareš, televízny a rozhlasový moderátor. Vďaka relácii VAT – Veda a technika, ktorú pripravuje pre RTVS, prichádza do kontaktu s vynálezmi a výdobytkami budúcnosti. Zdevastovali sme planétu a odvrátiť negatívne dopady bude výzva. Pomôžu nám v tom špičkové technológie a ľudia, ktorí im rozumejú. Ako moderátor sa stretávate s technickými inováciami. Ktoré z nich vás zaujali? Najviac tie, ktoré prospievajú planéte a nášmu životu na nej. Veda a technika nám pomôžu zvládnuť ťažkú situáciu, v ktorej sme. Za predchádzajúcich sto rokov sme planétu zdevastovali, zavalili ju množstvom odpadu, ktorý nevieme rýchlo spracovať. Vyhynulo množstvo živočíšnych druhov, ďalším to hrozí. Planéta je dokonalý organizmus, ale keď sa v ňom naruší rovnováha, nebude fungovať tak, ako sme zvyknutí. Tú rovnováhu sme na mnohých miestach neuváženým konaním porušili. Teraz musí nastúpiť špičková veda, aby tieto dopady neboli pre ľudstvo až také zlé. Ako môže v tejto úlohe pomôcť svetu Slovensko? Naši vedci vyvíjajú biodegradovateľné plasty a tiež technológie, ktoré využívajú prírodnú energiu. Každý rok dopadne zo Slnka na Zem asi 10-tisíckrát viac energie, ako ľudstvo za toto obdobie spotrebuje. Problém je, že ju nevieme uskladniť. Mnohí naši technici a vedci pôsobia v zahraničí. Tieto odvetvia sa nezaobídu bez peňazí, a tie v našej vede chýbajú. Situácia sa u nás z roka na rok zlepšuje, ale napredujú aj iné krajiny a šancu majú len tí najtalentovanejší, ktorí študujú na svetových univerzitách. Aj na Slovensku máme talentovaných mladých ľudí, napríklad v Dohe sa vlani konala Medzinárodná olympiáda mladých vedcov a Slováci tam zaznamenali najväčší úspech za posledných jedenásť rokov. Boli tam šiesti a každý z nich doniesol jednu medailu. Je podľa vás atraktívne byť vedcom? Vidíme, že sa z nich stávajú celebrity a uvedomujeme si, koľko sa od nich môžeme naučiť. Aj v súkromí sú to obvykle skvelí ľudia a nechýba im ani zmysel pre humor. Za každým mladým vedcom sú buď jeho rodičia alebo výborný učiteľ, ktorý ho vedel nadchnúť. Človek sa jednoducho musí dostať do stavu, keď je nadšenie také veľké, že nevidí napravo, naľavo, nepotrebuje spať, jesť, len ísť za svojím cieľom. Aj vy ste študovali na technickej univerzite. Ako ste sa cítili v tomto prostredí? Super. Nikto mi nič neprikazoval, bol som slobodný, mohol som ísť spať, kedy som chcel, jesť, čo som chcel a chodiť kam a s kým som chcel. Po pár mesiacoch však prišlo vytriezvenie. Schytal som takú chrípku, akú som roky nemal. Veď načo jesť ovocie a načo cvičiť, keď večer môžem sedieť na pive a baviť sa s kamošmi. Boli to však pre mňa potrebné roky. Keď mi o týchto veciach rozprávali skúsenejší ľudia, považoval som to za mudrovanie. Od druhého ročníka som začal pracovať najprv manuálne na brigádach, potom v regionálnom rádiu. Po promóciách som tak presne vedel, čo chcem robiť. Čo by ste odkázali našim stredoškolákom, ktorí sa rozhodujú, čo v živote robiť? Ak to zatiaľ neviete, nestresujte sa. V tomto veku je skôr zázrak, keď to niekto vie. Vyskúšajte si čo najviac vecí. Možno vás nebaví fyzika, chémia alebo matematika, to ale neznamená, že vás to nechytí o rok, o dva. Ja som sa napríklad zamiloval do chémie cez cvičenie a šport. Robte to, čo vás najviac baví. Mnohých baví najviac vylihovať a hrať počítačové hry, tadiaľ cesta, samozrejme, nevedie, to mi verte. Čo sa len bude dať, to si vyskúšajte, čo najviac sa snažte vidieť a spoznať. Nezatvárajte si dvere pred informáciami. Čím viac ich k sebe pripustíte, tým je väčšia šanca, že jedna z nich vo vás zapáli oheň poznania. A keď sa tak stane, vyhrali ste lotériu. Budete robiť zmysluplné veci, ktoré vás budú baviť, pomáhať pritom ľuďom a ešte vám za to budú aj platiť.   ZHOVÁRALA SA: DARINA KVETANOVÁ

Staviteľstvo s ohľadom na životné prostredie

Daša Kovalová pôsobí vo Výskumnom centre na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA). Ako výskumníčka pracovala na medzinárodnom projekte AIR TRITIA, na výskume emisií z dopravy. Zúčastnila sa viacerých konferencií a projektových stretnutí, získala vynikajúce kontakty a bohaté skúsenosti. Najväčším zážitkom počas štúdií bola pre ňu letná škola vo Viedni a stáž v Centre dopravního výzkumu v Brne. V roku 2018 získala aj cenu Slovenskej cestnej spoločnosti za doktorandskú dizertačnú prácu. Čo ťa pritiahlo na stavebnú fakultu a vzbudilo v tebe záujem o technické predmety? Na strednej škole ma najviac zaujímala fyzika, matematika a chémia, preto som sa aj rozhodla pre štúdium technického odboru. Na univerzite som študovala cestné staviteľstvo, navrhovanie, projektovanie cestných komunikácií a laboratórne skúšky som mala najradšej. Nasledovali tri najkrajšie roky môjho štúdia, keď som sa rozhodla zaoberať výskumom ako doktorandka. Na čom zaujímavom si ako výskumníčka pracovala a čo bolo výsledkom výskumu? Cieľom výskumu mojej dizertačnej práce bolo znižovanie produkcie tuhých častíc a s tým súvisiaca ochrana životného prostredia. Práca prezentuje poznatky z posúdenia vplyvu zloženia asfaltových zmesí používaných do vozoviek na tvorbu tuhých častíc z ich povrchu do ovzdušia. Zistilo sa, že zmesi AC11 (asfaltový betón) produkujú v priemere vyššie koncentrácie obrúsených častíc ako zmesi SMA11 (asfaltový koberec mastixový) a zároveň zmesi, v ktorých je použité kamenivo v kombinácii melafýr a dolomit vykazovali najvyššie hodnoty obrusu. Výzvou pre výskumníkov je nájdenie takého zloženia asfaltovej zmesi, ktoré by bolo šetrnejšie k životnému prostrediu a zdraviu ľudí zároveň. Aký to má význam pre prax? Merania dizertačnej práce boli prvotné svojho druhu, položili základ k ďalšiemu pokračovaniu vo výskume zameranom na nespaľovacie emisie z dopravy. A tak ako vieme rozlíšiť asfaltové zmesi z pohľadu hlukovej záťaže, výsledky výskumu naznačili, že je možné rozlišovať kvalitu asfaltových zmesí a vhodnosť ich použitia aj z pohľadu tvorby jemných častíc pri ich obrusovaní. Prečo by sa mal mladý človek rozhodnúť pre štúdium staviteľstva? Študovať ,,stavbarinu“ má zmysel, má budúcnosť. Stavať sa bude vždy a všade, či už diaľnice, mosty, železnice, domy… Absolventom sa po ukončení stavebnej fakulty otvára veľa možností, kde a ako sa uplatniť. Či už budú stavebné objekty navrhovať, projektovať, rozpočtovať, manažovať alebo pracovať vo výskume, určite sa nestratia. Diplom už v dnešnej dobe nie je vzácnosť, dôležité je si správne vybrať.

Na jaderce jste vědě nablízku

Studenti se mohou zapojovat do výzkumu Podílet se na detektoru odhalujícího kosmické smetí na  oběžné dráze Země, vylepšit laser pro jeho efektivnější využití ve výrobě, najít způsob přepracování jaderného odpadu či třeba sledovat radioaktivní záření v životním prostředí – to je jen několik příkladů, jak se studenti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) už od bakalářského studia zapojují do vědecké činnosti. Když se řekne Jaderka, mnozí si představí třeba právě jadernou elektrárnu, nicméně FJFI exceluje i v řadě zdánlivě nesouvisejících oborů: matematice, chemii, laserech, materiálech, částicové fyzice a dalších. Šíře záběru je velká, přestože jde o poměrně malou fakultu – má jen něco přes tisíc studentů. Atmosféra na fakultě je proto doslova rodinná a studenti si vzájemně pomáhají. Jaderný reaktor VR-1 Vrabec v Troji se obejde bez typické chladicí věže, protože v podstatě není co chladit. Jeho výkon je menší, než má běžná rychlovarná konvice. Jde o lehkovodní výukový jaderný reaktor bazénového typu.   Školní reaktory slouží vzdělávání i vědě Fakulta má špičkové vědecké vybavení, čím se ale výrazně odlišuje nejen v rámci Česka, jsou vlastní školní jaderné reaktory, které slouží jak výuce, tak výzkumu. Školní štěpný jaderný reaktor VR-1 Vrabec provozuje FJFI v Praze – Troji. V prosinci 2020 oslavil 30 let od zahájení provozu. V roce 2022 by měl zahájit provoz druhý štěpný reaktor. Kromě štěpného provozuje fakulta také fúzní jaderný reaktor – tokamak Golem –, který byl instalován v roce 2007. ČVUT je díky tomu jedna z mála univerzit na světě, které provozují hned dva typy reaktorů. Fúzní reaktor – tokamak Golem – je nejstarším provozovaným tokamakem na světě. Původně sloužil od roku 1959 vědcům v Moskvě, v roce 1976 se přestěhoval na Akademii věd v Praze, která ho později předala FJFI. Ta ho nejen provozuje, ale i dále vylepšuje a připojila ho i k internetu.   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) Břehová 7, 115 19 Praha 1 jaderkacvut @jaderka info@fjfi.cvut.cz www.fjfi.cvut.cz

Ideš študovať techniku?

RAZ SA O TEBA POBIJÚ A DOBRE ZAROBÍŠ Ak riešiš dilemu, či ísť študovať technickú vysokú školu, môžeš sa buď opýtať veštice Teodory, ktorá sa pozrie do vešteckej gule, alebo si prečítať tento článok. S Nikolou Richterovou z najväčšieho pracovného portálu profesia.sk. sme v ňom zhrnuli výhody a požiadavky na absolventov techniky. Koľko zarobí technik? Čo odo mňa bude chcieť zamestnávateľ a čo mi dá okrem platu navyše? Čítaj ďalej a žasni 🙂 KTO JE NAJŽIADANEJŠÍ? Ak sa uberáš na dráhu elektrotechnického inžiniera, elektrotechnika, technika či konštruktéra, robíš dobre. Rovnako procesní inžinieri, projektanti, inžinieri údržby či technológovia nebudú mať na Slovensku problém s uplatnením. Z ponúk pre absolventov technického vzdelania 2. stupňa VŠ sú práve toto pozície, ktoré hľadajú zamestnávatelia na Profesii najčastejšie. Technikov s vysokoškolským vzdelaním hľadajú zamestnávatelia na Profesii oveľa častejšie, ako absolventov z iných odborov. Kým napríklad v odvetví ekonomika, financie a účtovníctvo bolo pre absolventov v roku 2020 vhodných 15 percent ponúk, v odvetví elektrotechnika a energetika to bolo až 22,2 percenta. KOĽKO ZAROBIA TECHNICI? Kto má výšku z techniky, môže očakávať veľmi slušný plat. Podľa portálu Platy.sk zarobí absolvent na pozícii elektrotechnického inžiniera v priemere 1310 eur v hrubom, čo je vyšší priemerný plat, ako pri absolventoch netechnických odborov. Najviac pracovných ponúk je na západnom Slovensku, uplatnenie však technici nájdu aj na východe, najmä v Košickom kraji. Napríklad pri pozíciách elektrotechnický inžinier alebo elektrotechnik je najviac ponúk v Bratislavskom, Žilinskom, Trnavskom a Košickom kraji. Technických pracovníkov alebo procesných inžinierov hľadajú cez Profesiu najčastejšie v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji. Zamestnanec v Bratislavskom a Košickom kraji nezarába rovnako ani v technickom sektore. Elektrotechnický inžinier dostane v Bratislave a okolí 1635 eur v hrubom, zatiaľ čo vo východoslovenskej metropole a okolí je to 1337 eur v hrubom. Podobné rozdiely sú aj pri pozícii technológ. Ten dostane v Bratislave mesačne 1449 eur v hrubom, v Košiciach 1151 eur v hrubom. PRÁCA V ZAHRANIČÍ Koho láka zahraničie, pracovať tam môže aj ako absolvent VŠ s technickým zameraním. Hľadajú ich najmä firmy z Česka, Nemecka, Rakúska, Holandska a Belgicka. POTREBUJÚ JAZYK? Ten v ústach určite a ani bez znalosti cudzieho jazyka sa ambiciózny absolvent vysokej školy s technickým zameraním nezaobíde. Väčšina zamestnávateľov požaduje aspoň základný stupeň znalosti cudzieho jazyka. Urobíš tak dobre, ak si nájdeš lektora angličtiny alebo nemčiny. Až v 72 percentách ponúk na Profesii totiž zamestnávatelia požadujú znalosť anglického jazyka, približne 22 percent ponúk spomína znalosť nemeckého jazyka. ČO BY SI MAL VEDIEŤ Okrem toho, čo pochytíš na akademickej pôde, ocení tvoj zamestnávateľ aj mäkké zručnosti – samostatnosť, logické myslenie, analytické a kritické myslenie. Mäkké zručnosti slovenské firmy dlho podceňovali, dnes však veľmi oceňujú, keď pre ne pracuje človek, ktorý vyniká aj v prezentačných či komunikačných zručnostiach a podobne. BENEFITY Teda to, čo dostaneš od zamestnávateľa navyše, okrem pravidelného cinknutia výplaty na tvojom účte. Snáď ťa poteší dodatočné vzdelávanie. Áno, áno, vieme, ešte sa len chystáš na výšku a budeš šťastný, keď ju ukončíš a v inzeráte čítaš, že ťa v práci budú znova vzdelávať. Kurzy ti však pomôžu stať sa odborníkom vo svojej špecializácii a jazykové vzdelávanie oceníš ako inžinier určite tiež. Finančné bonusy dostávajú zamestnanci pri výročiach a stav bankového účtu si často vo firme vylepší aj ten, kto odporučí nového kvalitného zamestnanca. Prosíš si ešte nejaký benefit? Flexibilný pracovný čas, firemné akcie, príspevky na dôchodkové sporenie a samozrejme, práca z domu, by mohli byť dostatočne motivujúce. DARINA KVETANOVÁ

Virtuálny deň otvorených dverí

Spoznaj svoju univerzitu z domu, pohodlne a prakticky Dokážeš ušetriť peniaze za cestovanie z jedného konca republiky na druhý a nečakáš v radoch, kým ťa vpustia s rúškom na tvári. Do všetkých univerzít nazrieš online – môžeš si pozrieť internáty v Košiciach, univerzitný kampus v Žiline, a zároveň laboratóriá v Bratislave, či Brne. Videá si pozrieš doma, na svojom notebooku alebo na telefóne. A jasné, budeš môcť položiť svoju otázku pedagógom a dostaneš na ňu rýchlu odpoveď. Je to úplne nový typ podujatia, v rámci ktorého sa ti bude prezentovať niekoľko desiatok fakúlt rôzneho zamerania. Je na tebe, ktorú si vyberieš. Klikneš na video a vypočuješ si, ako to na fakulte vyzerá a čo ti ponúkajú. Prečítaš si otázky a odpovede. Napíšeš do chatu otázku alebo sa neskôr vrátiš a pošleš email s viacerými témami, kde ti ešte chýbajú nejaké informácie.   Nestíhaš? Pozrieš zo záznamu Potrebuješ niečo súrne v deň virtuálnej prehliadky vybaviť alebo ti nevyhovuje daný termín? Nie je problém. Ak sa chystáš napríklad si porovnať, ako vyzerajú vybavenia učební rôznych fakúlt na Slovensku či v Čechách, zvyšok si môžeš dopozerať neskôr, počas celého mesiaca. Poobzerať si môžeš knižnice, študovne, chill-out zóny, jedálne, internáty, ihriská, školské zóny či ďalšie špecializované učebne. Všetko, čo ti ponúknu univerzity vo forme videí a aktuálnych informácií počas virtuálneho dňa otvorených dverí.   Pýtaj sa, pýtaj sa, pýtaj sa Zaujíma ťa systém hodnotenia na fakulte alebo spôsob výučby konkrétnych predmetov? Chceš sa dozvedieť o mimoškolských aktivitách, ktoré organizuje fakulta? Potrebuješ si počas štúdia privyrobiť na brigáde? Porozprávaj sa o tom s pedagógom alebo inou zodpovednou osobou z univerzity.   Od septembra 2020 sme pripravili pravidelne mesačné stretnutia s vysokými školami. Bez zbytočného cestovania a straty času môžeš spoznať slovenské a zahraničné školy.

Prečo študovať cudzie jazyky?

Mnoho študentov po skončení strednej školy ovláda anglický alebo iný cudzí jazyk na úrovni B2. Prečo by mali pokračovať v štúdiu tohto jazyka aj na univerzite? Prečo to má byť práve na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach? Štúdium cudzích jazykov na najvyššej úrovni garantuje jedine univerzita a je to osvedčená cesta k úspechu, lebo zabezpečí flexibilitu, nadobúdanie a využiteľnosť vedomostí v rôznych oblastiach života. Nadnárodné spoločnosti aj domáci zamestnávatelia považujú za samozrejmé, že absolventi univerzity ovládajú komunikáciu na profesionálnej úrovni v minimálne dvoch cudzích jazykoch a majú zručnosti, ktoré vedia okamžite zužitkovať v rozdielnych sférach hospodárstva. Tretí sektor potrebuje kreatívnych a komunikatívnych ľudí, ktorí vedia ako fungujú médiá, ako sa efektívne komunikuje so zákazníkom, ako napísať pútavý blog, alebo sa vedia dobre orientovať v oblasti zábavného priemyslu. Hlavným cieľom KAA FF UPJŠ je zabezpečiť aby naši študenti maximálne využili svoj potenciál, získali všetky zručnosti a nadobudli čo najaktuálnejšie vedomosti, ktoré im umožnia úspešný kariérny rozbeh práve v týchto odvetviach. Profesionálna jazyková príprava je iba jeden z elementov holistického prístupu, ktorý sme na katedre zaviedli. Naši študenti potrebujú získať poznatky zo sveta práce a preto intenzívne budujeme kontakty s potenciálnymi zamestnávateľmi. Firmy majú možnosť spoznať našich nadšených, talentovaných a usilovných študentov, ktorí chcú byť úspešní. Zároveň katedra získava informácie o aktuálnych trendoch na pracovnom trhu a môže cielene pripraviť absolventov na výzvy, ktoré ich čakajú po získaní nášho diplomu.   Prečo stúpa záujem o štúdium na vašej katedre aj napriek prijímacím skúškam? Katedra od svojho vzniku v roku 2005 kladie dôraz na kvalitu vo všetkých svojich činnostiach. Vyselektovanie najlepších študentov pred nástupom na štúdium nám umožňuje poskytovať kvalitné vzdelanie študentom už od prvého ročníka, pretože študujú v menších skupinách a ich nástupná jazyková úroveň je vyrovnanejšia. Rastúci záujem je možno pripísať aj diverzite študijných programov, ktoré ponúkame. Okrem tradičnejších programov britských a amerických štúdií a učiteľstva anglického jazyka a literatúry katedra zabezpečuje jedinečné prekladateľské a tlmočnícke programy anglický, anglický – nemecký a anglický – francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku a program rodové štúdiá a kultúra. Vďaka rôznorodosti profilov sa každý náš absolvent bez problémov uplatní na slovenskom a európskom pracovnom trhu a našich absolventov máme aj mimo Európy.   Čo jedinečné ponúkate svojim študentom? Ako sa o týchto možnostiach dozvedia ešte pred podaním prihlášky? Najjednoduchšia možnosť je prísť na pravidelne organizované Dni otvorených dverí – jesenný je v prvý októbrový piatok a zimný je v prvý februárový piatok. Počas májových maturít organizujeme Maturitné týždne otvorených dverí. Tam sa naši budúci študenti dozvedia, že ak majú medzinárodný jazykový certifikát alebo štátnu jazykovú skúšku, odpustíme im prijímacie skúšky, že na výučbe používame najmodernejšie technológie – máme plne vybavené jazykové, didaktické a tlmočnícke laboratóriá, ktoré si môžu vyskúšať. Stretnú sa tu nielen s našimi študentmi, ale aj s našimi absolventmi, ktorí už majú reálne skúsenosti zo sveta práce a presne vedia poradiť, ktorý študijný program si vybrať.     Mgr. Július Rozenfeld, PhD. zástupca vedúcej katedry Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. vedúca katedry Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach

Prečo študovať poľnohospodárstvo?

Poľnohospodárstvo má multifunkčný charakter, najmä v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou a trvalo udržateľným rozvojom. Plní rozmanité úlohy vo vidieckej, resp. kultúrnej krajine. Táto multifunkčnosť poľnohospodárstva je mozaikou takých aktivít ako je produkcia potravín a priemyselných surovín, kvalita produktov a priamy predaj (regionálne výrobky), produkcia energetických plodín (bioenergia), manažment krajiny (zachovanie kultúrnej krajiny, ekostabilizačná funkcia), ochrana biotopov (biodiverzita), agroturizmus (kultúrne dedičstvo), ako aj nástroj oživenia ekonomiky vidieckej krajiny. Multifunkčné poľnohospodárstvo je v podstate jediný nástroj, ktorým možno komplexne a udržateľne manažovať jedinečnú kultúrnu krajinu, ktorá vznikla najmä v dôsledku jej poľnohospodárskeho využívania a zachovať ju pre budúcu generáciu. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je jedinou slovenskou univerzitou, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie s dôrazom na ďalšie smerovanie nášho poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. Vznikla v roku 1952 ako Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre a za obdobie svojej existencie vychovala vyše 84-tisíc absolventov. Podľa aktuálneho celosvetového hodnotenia SCIMAGO Institutions Rankings 2019 je SPU v Nitre tretia najlepšia univerzita na Slovensku zo 14 hodnotených slovenských univerzít. Aké odbory sa u vás študujú? Výučba sa uskutočňuje v 104 študijných programoch. Vzdelávací a výskumný profil SPU v Nitre charakterizujú nosné piliere klasických odborov poľnohospodárstva a krajinárstva, potravinárstva, biológie, biotechnológie, strojárstva, ekologických a environmentálnych vied, ekonómie a manažmentu. Koľko študentov má SPU v Nitre? Na SPU v súčasnosti študuje 5621 študentov v dennej i externej forme štúdia. Čo ponúkate študentom? Študentom ponúkame predovšetkým kvalitné vzdelávanie na šiestich fakultách (Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Technická fakulta), možnosti zapojiť sa do výskumu. SPU vybudovala Výskumné centrum AgroBioTech vybavené najmodernejšou infraštruktúrou, čím sa rozšírili možnosti aplikovaného výskumu s úzkym prepojením na inovácie v praxi. Študenti SPU majú k dispozícii moderné ubytovanie v piatich študentských domovoch, ako aj široké možnosti aktívne využívať svoj voľný čas, relaxovať, venovať sa kultúre, športu a koníčkom. Keďže univerzita má v súčasnosti uzatvorených 215 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus a vyše 118 medziuniverzitných dohôd o spolupráci v celosvetovom meradle, naši študenti majú otvorenú aj cestu do sveta. Aké štipendiá môžu získať vaši študenti? Sociálne a motivačné štipendiá. Ako je to s uplatnením a odmeňovaním absolventov SPU v praxi? Sú firmy, ktoré dávajú absolventom dobré nástupné platy. Niektoré ponúkajú aj vyše tisíc eur. To, samozrejme, nie je všeobecná prax. O zotrvaní v poľnohospodárstve rozhodujú z päťdesiat percent peniaze a z druhej polovice to, či profesia, ktorú konkrétny študent vyštudoval, je skutočne to, čomu sa chce vo svojom profesionálnom živote venovať.   prof. doc. Ing. Milan Šimko, PhD. prorektor pre vzdelávanie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ako získať prácu v centre zdielaných služieb?

Ako prebieha pracovný pohovor v spoločnosti UNIQA Group Service Center Slovakia? Každý pohovor má svoju štruktúru. Uchádzači dostanú pozvánku na osobný pohovor s presným termínom a miestom konania. Pracovného pohovoru sa za spoločnosť zúčastňuje personalista a vedúci odborného tímu, ktorý pozíciu obsadzuje. Po úvodnom privítaní a odľahčení atmosféry majú uchádzači priestor na osobné predstavenie sa. Následne im predstavíme spoločnosť a pracovnú pozíciu, ktorú chceme obsadiť. V ďalších krokoch sa pýtame doplňujúce otázky a takisto dávame priestor na otázky uchádzačovi. Pohovor zakončíme organizačnými informáciami a informáciami o ďalšom postupe. Výsledok pohovoru sa snažíme kandidátovi sprostredkovať maximálne do 5 pracovných dní. Zo skúsenosti a spätných väzieb vieme, že uchádzači veľmi oceňujú, keď sú rýchlo informovaní o výsledku pohovoru aj v prípade, keď výsledok nie je pozitívny. Sú nejaké otázky, ktoré uchádzačov zaskočia? Mnohokrát bývajú zaskočení, keď si chceme doplňujúcou otázkou overiť niektorú z vlastností alebo zručností, ktoré uchádzači uvádzajú vo svojom životopise. Požadujeme od nich uvedenie príkladu, ako a kedy sa táto vlastnosť, či zručnosť prejavila v ich pracovnom alebo osobnom živote. Táto otázka často preverí presnosť informácií uvedených v životopise. Akého uchádzača by ste určite zamestnali? Jednoznačne u nás vyhrávajú kandidáti s výbornými znalosťami nemeckého jazyka, počítačovými zručnosťami a aktívnym prístupom k práci. Aké najčastejšie chyby robia uchádzači pri pohovore? V súčasnosti majú uchádzači možnosť na internete nájsť veľké množstvo dostupných článkov, ktoré radia a dávajú zaručené recepty, ako byť úspešným na osobnom pohovore a akých chýb sa vyvarovať. Najviac oceňujeme, keď sú kandidáti na pohovore prirodzení, autentickí a nesnažia sa štylizovať do inej osoby. Skúsený personalista dokáže tento „herecký výkon“ ľahko odhaliť. Na čo by sa mali uchádzači pýtať pri pohovore? Na to, aby neprišlo po prijatí uchádzača do zamestnania k jeho sklamaniu, je dobré sa pýtať hlavne na témy, ktoré sú pre uchádzača v práci prvoradé a dôležité. Pre niekoho je to náplň práce, pre iného kolektív, nadriadený, stabilita spoločnosti, kariéra, možnosti vzdelávania sa a pre ďalšieho je prioritou mzda. Neexistuje univerzálny návod, vždy treba vychádzať z osobných priorít. Aké pozície máte pre stredoškolákov? Absolventi stredných škôl majú možnosť pracovať ako referenti pre poisťovaciu administratívu s aktívnym nemeckým jazykom. Ide o prácu , pri ktorej budú spracovávať požiadavky rakúskych klientov koncernu UNIQA od nahratia poistnej zmluvy do systému, cez rôzne zmeny až po likvidáciu poistných udalostí pre rôzne odvetvia poistenia. Pri tejto práci denne využívajú nemecký jazyk. Absolventi sa nemusia obávať, že nemajú v tejto oblasti žiadnu prax a skúsenosti. Do všetkých činností sú postupne zaškolovaní. Prečo by mali absolventi stredných škôl pracovať v UNIQA? Silný sociálny program, moderné pracovné prostredie, profesionalita a jazyková vybavenosť našich zamestnancov nám umožňuje konkurovať firmám z celého Slovenska v tomto odvetví. Tieto atribúty nás robia stabilnou, neustále expandujúcou a atraktívnou spoločnosťou na trhu práce. Dôkazom vysokej kvality a profesionality našich zamestnancov, ktorí spoločnosť posunuli do prvej ligy v odvetví centier zdieľaných služieb, je naša vyše 20-ročná história ako aj víťazstvo v ankete Najzamestnávateľ 2018 v kategórii centier zdieľaných služieb.

Ako si vybrať vysokú školu a budúce povolanie?

Základom správnej voľby štúdia a povolania pre každého študenta by malo byť v prvom rade dostatočné sebapoznanie. Vedel/a by si aj teraz len tak z hlavy odpovedať na otázku Aký/á som? Odpoveď na túto otázku často očakávame od iných ľudí na základe toho, ako sa v spoločnosti prejavujeme. Vieme si ju však dostatočne zodpovedať sami ? Kvalitné poznanie seba samého a charakteristík týkajúcich sa našej osobnosti je cesta k voľbe takého povolania, v ktorom sa budem cítiť dobre, bude ma baviť, naplní moje očakávania a poskytne mi dostatok priestoru na sebarealizáciu. V tomto článku nájdeš niektoré z charakteristík, ktoré je vhodné  pri voľbe budúceho povolania zohľadniť.   ZVLÁDANIE STRESU Sú situácie, ktoré zvládame hravo, tešíme sa na nich a naplno si ich užívame. V iných prípadoch naopak máme problém uvoľniť sa, pociťujeme úzkosť a najradšej by sme sa takým situáciám vyhli. So stresom úzko súvisí emocionálna stabilita týkajúca sa toho, ako dokážeme kontrolovať a následne spracúvať vlastné emócie. Potrebujeme preto poznať podnety, ktoré do nášho života stres prinášajú a v našich výkonoch nás brzdia. Ak je niečia odolnosť voči stresu nízka, mohol by mať v budúcnosti problém zvládať náročné pracovné požiadavky, môže sa ťažšie adaptovať na nové prostredie a stres v konečnom dôsledku výrazne vplýva na celkovú spokojnosť so zamestnaním. Zamysli sa nad tým, čo ťa stresuje a ako si vieš so stresom poradiť.   KONTAKT S ĽUĎMI Máš rád prácu, či komunikáciu s ľuďmi, tímovú spoluprácu a myslíš, že ťa ľudia dokážu nabiť pozitívnou energiou ? Alebo radšej pracuješ samostatne, cítiš sa lepšie v pokojnom prostredí, kde môžeš nerušene premýšľať ? Pri výbere povolania je potrebné uvedomiť si, aká miera kontaktu ti vyhovuje. Mohlo by sa stať, že si vyberieš prácu, v ktorej by ti kontakt s ľuďmi chýbal, alebo naopak, že budeš kontaktom s ľuďmi presýtený/á. Skús si teda predstaviť pracovný deň vo svojom budúcom povolaní a odpovedz si, či by sa ti v takejto práci páčilo. Ak náhodou nie, tak nezúfaj, pretože stále máš obrovské množstvo ďalších možností na výber.   SVEDOMITOSŤ Cieľom sebapoznania je vždy odhaliť svoje silné stránky, osobnostné charakteristiky, a teda objaviť svoj potenciál. Toto samotné však nezaručuje budúci úspech. Je len na tebe, ako dokážeš svoje schopnosti využívať a či ich vôbec využívaš. Každý úspech vyžaduje určitú dávku vytrvalosti, trpezlivosti a schopnosti napĺňať vytýčené ciele. Ako je to u teba ? Plánuješ si prácu dopredu, plníš si úlohy priebežne a dodržiavaš časový harmonogram ? Alebo odkladáš všetko na poslednú chvíľu a nikdy nič nestíhaš ? Pokús sa kriticky pozrieť na svoj prístup k povinnostiam a nájdi oblasti, v ktorých by si svoj prístup mohol/la zlepšiť. Môžeš takým spôsobom zistiť, či ti vyhovuje plniť časovo obmedzené úlohy, alebo preferuješ prácu podľa vlastného časového plánu, čo by sa mohlo približovať k charakteru tvojej budúcej práce. Pozor však, aby tvoje plány nevyzerali tak, že nebudeš robiť NIČ ☺.   MOTIVÁCIA Každý z nás dokáže určite uviesť niekoľko príkladov, kedy si pripadá lenivý, keď nejakú činnosť vykonáva s nechuťou, dokonca s odporom. V živote študenta je jednou z takých činností samotné učenie. Čo je však dôvodom, že niekedy sa nám do ničoho nechce a inokedy sa od nejakej činnosti nedokážeme odtrhnúť aj počas dlhých hodín ? V tejto súvislosti potrebujeme poznať, čo je naším hnacím motorom, čo nám dáva energiu sa nejakej činnosti venovať, v čom vidíme jej zmysel. Pre niekoho to môže byť pochvala, uznanie, poďakovanie, pre iných je to možnosť súťažiť a ukázať, že som najlepší, pre niekoho to zas môžu byť peniaze. Vedel/a by si povedať, čo je motiváciou pre teba ? V akých situáciách pre svoju prácu vynakladáš maximum úsilia a snažíš sa o čo najlepší výsledok ? A prečo je to práve v týchto situáciách ? Robíš to pre seba, alebo kvôli spokojnosti iných ? Pri odpovedi na tieto otázky maj na mysli to, že motivácia najlepšie funguje vtedy, ak čo najkonkrétnejšie vieš, čo by si chcel/a dosiahnuť. Vtedy dokážeš najlepšie vnímať to, že tvoja snaha má zmysel. Nezabúdaj preto na vytyčovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov, ktoré tvoria základ ambicióznosti a cieľavedomosti.   ZÁUJMY V živote každého z nás dokážeme nájsť činnosti, ktorým sa venujeme s radosťou, nevnímame ich ako povinnosť a vykonávame ich z vlastnej vôle. Niekedy by sa mohlo zdať, že naše obľúbené činnosti nijako nesúvisia s výberom budúceho povolania. Pokús sa však zamyslieť, prečo ťa baví sledovať seriály, akých tém sa týkajú filmy a knihy, ktorým venuješ svoj čas ? Prečo rád/a chodíš vonku s kamarátmi ? Si rád/a v kolektíve ? Alebo rád/a organizuješ program pre tvoju partiu ? Zamysli sa nad tým, čo ti do života prináša jazyková škola, hranie počítačových hier, chatovanie s priateľmi cez sociálnu sieť, šport, hudba, kreslenie a mnoho ďalších ? Prečo ťa baví tráviť čas práve pri týchto činnostiach ? Bolo by možné nájsť prácu, v ktorej by si tieto činnosti vykonával/a ? To sú príklady otázok, ktoré si môžeš položiť, aby si lepšie porozumel/a vlastným záujmom. Na základe pracovných skúseností môžeme potvrdiť, že ak stredoškolák povie, že nemá žiadne záujmy, v spoločnom rozhovore spravidla viaceré činnosti vždy odhalíme. Nezavrhuj preto žiadnu aktivitu, ktorú by si bol ochotný vykonávať aj v rámci budúceho zamestnania.   KARIÉROVÉ PORADENSTVO V CPPPaP Ak sa chceš poradiť o voľbe svojho budúceho povolania, ponúkame ti možnosť využiť naše Kariérové poradenstvo, prostredníctvom ktorého ti s odborným prístupom pomôžeme odhaliť tvoje silné a slabé stránky, osobnostné charakteristiky a celkový potenciál. Naším cieľom je nasmerovať študentov k povolaniam v súlade s ich záujmami a schopnosťami, a tiež s prihliadaním na aktuálne trendy na trhu práce. Voľba budúceho štúdia je u každého študenta rozdielna a preto ku každému klientovi pristupujeme individuálne na základe jeho „životného príbehu“. Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v prípade záujmu nájdeš v každom okresnom meste na Slovensku. Tešíme sa na prípadnú spoluprácu. Mgr. Maroš Kuchta psychológ CPPPaP Prešov, Levočská 7

Ako na brigádu počas štúdia? – Zlá brigáda neexistuje

Chystáš sa na vysokú v cudzom meste a súrne potrebuješ prácu? Finančná podpora rodičov nie je vždy dostačujúca a preto sa väčšina študentov snaží nájsť si brigádu aj počas školy. Častokrát sa však stane, že ich vysoká škola sa nachádza mimo bydliska, kde nikoho nepoznajú a teda nevedia, kde prácu hľadať. Chystáš sa na vysokú a chceš vedieť, ako sa na takúto situáciu pripraviť? Máme pre teba niekoľko tipov, ako sa vo veľkom svete nestratiť a dostať sa k práci, čo najrýchlejšie a bezpečne.   Kde všade brigády hľadať? V dnešnej dobe hľadanie brigád výrazne uľahčuje internet. Brigády nájdeš všade od sociálnych sietí po stránky ako sme my. Týmto spôsobom brigádu nájdeš najrýchlejšie. Všetky brigády sú na týchto stránkach pokope a môžeš si ich navzájom porovnať, vybrať región, v ktorom by sa ti brigáda hodila a kategóriu, v ktorej by si sa rád zamestnal.   Brigády si overuj Brigádu je podstatné overovať, hlavne ak sa nachádza na internete. Študenti, ale aj iní, ktorí si chcú rýchlo zarobiť sa schyľujú k práci na doma. Ak sa ti nejaký z inzerátov nepozdáva, nie je pridaný kontakt na zamestnávateľa alebo je potrebné zaplatiť vopred, na brigádu nereaguj a radšej ju nahlás. Ak by si mal záujem pracovať iba v lete v zahraničí, platí to isté. Opatrenia pre odcestovanie sú však zdĺhavejšie, no o to podstatnejšie.   Dávaj pozor na čas Pri výbere brigády hrá dôležitú rolu čas. Ak sa ti nejaká brigáda zapáči a máš o ňu skutočný záujem ihneď kontaktuj zamestnávateľa. Väčšina zamestnávateľov má na hľadanie budúceho brigádnika 30 dní. Počas tohto času prebiehajú pohovory a začínajú sa porovnávať kvality záujemcov. Voľné miesto sa môže počas týchto dní a dokonca aj skôr obsadiť. Pokiaľ stanovený čas už vypršal, nevešaj hlavu. Pracovné ponuky pre brigádnikov sa neustále aktualizujú.   Ako zvládnuť vysokú a brigádu naraz? Zamestnávateľ bude očakávať, že tvoj časový harmonogram sa bude podriaďovať štúdiu. Preto brigádnici pracujú iba cez víkendy alebo párkrát do týždňa. Ukázalo sa, že študentom robí problém pracovať viac ako 15 hodín týždenne vzhľadom na školské povinnosti. Najdôležitejšiu rolu hrá výber brigády. Opýtaj sa sám seba, ktorá brigáda by ti najviac vyhovovala a pre akú by si sa najviac hodil.   Zlá brigáda neexistuje Kariérne začiatky sú obyčajne náročnejšie. Väčšina študentov sa prvý rok zamestnáva ako predavači, čašníci, barmani, upratovačky a podobne. Možná je aj brigáda v kancelárii a ak je študent dobre zabehnutí v istom odbore isto sa nájde aj práca s osobitým zameraním. Všeobecne však ide o práce, kde sa dá manipulovať s pracovným časom a dá sa nájsť čas aj na učenie. Neskôr sa môžeš pokúsiť zamestnať sa v svojom vlastnom odbore. Dobrá brigáda sa dá zohnať vždy, ak hľadáš na správnych miestach. Práca počas štúdia má mnoho výhod. Okrem toho, že ti doplní životopis, môže ti poskytnúť aj prvé skúsenosti s odborom, v ktorom by si rád pracoval. Každopádne, žiadnemu študentovi nezaškodí to euro navyše.

Prečo pracovať vo výrobnej firme? – rozhovor

Ako prebieha pracovný pohovor v … PSA? Záleží to na tom, o akú pozíciu sa kandidát uchádza. Určite absolvuje osobný pohovor, kde sa dozvie všetky podrobné informácie, má možnosť spýtať sa na všetky detaily. Ak je to výrobná pozícia, súčasťou sú aj manuálne testy zručnosti, testy  z odbornej oblasti a takisto exkurzia vo výrobe.   Sú nejaké otázky, ktoré uchádzačov zaskočia? Uchádzači sa často nevedia pochváliť, vyzdvihnúť svoje silné stránky. Nepoužívame už dávno „otrepané“ otázky typu : Vymenujte nám 3 kladné a 3 záporné oblasti. Pohovor prebieha formou dialógu. Vyberáme si kandidátov, ale aj kandidáti si vyberajú budúceho zamestnávateľa.   Akého uchádzača by ste určite zamestnali? Hmm…. To sa nedá povedať dopredu… Ale určite nás vždy potešia aktívni a dynamickí uchádzači, ktorí chcú na sebe pracovať, ktorí sa úprimne zaujímajú o novú prácu. Ideálne, ak sú to nadšenci pre automobilový priemysel, ktorí naštartujú v automobilke svoju kariéru.   Aké najčastejšie chyby robia uchádzači pri pohovore? Začiatok úspechu je dobrý životopis, z ktorého ľahko vyčítame, aké skúsenosti kandidát má, čo už vie a čo očakáva. V prípade absolventov sa určite treba pochváliť aj brigádnickou prácou. Pri pohovore je najlepšie ostať samým sebou, ak si kandidát vymýšľa, nakoniec sa to môže obrátiť proti nemu.   Na čo by sa mali uchádzači pýtať pri pohovore? Určite nie iba na plat. J Mali by sa naozaj zaujímať, čo všetko bude nová práca obnášať, čo môžu očakávať, na čo sa majú pripraviť. Ideálne je, ak si otázky pripravia dopredu, dávka stresu počas pohovoru môže zohrať svoju úlohu. Potom odídu a za dverami si uvedomia, že im nie je niečo jasné.   Aké pozície máte pre stredoškolákov? V takom veľkom výrobnom podniku je naozaj veľké množstvo rôznych profesií. Pracujú tu výrobní operátori, mechanici nastavovači, elektrikári, elektroúdržbári, vodiči vysokozdvižných vozíkov, opravári, ktorí korigujú chyby mechaniky, elektriky aj laku, účtovníci, logisti. Neskôr sa samozrejme môžu vypracovať na líderské  alebo technické pozície.   Prečo by mali absolventi stredných škôl pracovať v GROUPE PSA? Sme najväčší  zamestnávateľ v trnavskom kraji.  Naši zamestnanci majú stabilnú prácu s možnosťou kariérneho rastu. Nastúpili k nám mnohí absolventi technických škôl, ktorí sa po pár rokoch vypracovali na vedúcich tímu, absolvovali množstvo zaujímavých technických školení a uvedomili si, že je to naozaj vynikajúca príležitosť ako naštartovať svoju kariéru. Potom už záleží len na nich, čo chcú v živote  dokázať. Máme vynikajúci sociálny program, jeden z najobľúbenejší benefitov pre mladých je prenájom nového auta a využitie benefitovej karty.

X