Železnice Slovenskej republiky

obrazok-vs

Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

ŽSR logo hlavne
ico8

Kto sme

ŽSR sú na Slovensku jediným manažérom železničnej infraštruktúry. Zabezpečujeme prevádzkyschopnosť celoštátnych a regionálnych železničných tratí a riadime na nich vlakovú dopravu pre všetkých dopravcov. Staráme sa nielen o železničné trate, trakčné vedenia, či zabezpečovacie zariadenia, ale aj o tunely, mosty, priecestia, železničné stanice a budovy.

ico2

Požiadavky na uchádzača

Stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo s výučným listom, vzdelanie dopravného, elektrotechnického, prípadne iného technického zamerania. Fyzická zdatnosť, manuálna zručnosť, technické myslenie, zodpovednosť, schopnosť pracovať
v kolektíve.

ico9

Ako prebieha pohovor

ico3

Platové ohodnotenie

V závislosti od pracovnej pozície je tarifná mzda od 700 do 900 eur. K tomu ponúkame prémie a rôzne mzdové zvýhodnenia a benefity.

ico10

Miesto výkonu práce

Na území celej Slovenskej republiky.

ico1

Čo podporujeme

ico10

Prečo tu rád pracujem

ico8

Prečo u nás pracovať

ico5

Ako požiadať o prácu

ico8

Ponúkané pracovné pozície

Výpravca, signalista, dozorca na diaľkovo ovládanej trati, dozorca výhybiek, výhybkár, posunovač, návestný majster, rušňovodič – traťový strojník, zámočník koľajových konštrukcií, traťový robotník, elektromontér pevných trakčných a silnoprúdových zariadení.

ico9

Ponúkané benefity

Garantujeme:
• termín výplaty k 12. dňu v mesiaci

Poskytujeme:
• elektronické karty na stravovanie (nad 11 hodín pracovnej zmeny – nárok na druhé hlavné jedlo)
• cestovné výhody na vnútroštátne i zahraničné cesty pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov

Vzdelávame:
• bezplatné odborné školenia na výkon práce

Staráme sa o zdravie:
• pravidelné lekárske prehliadky, pracovné voľno s náhradou mzdy na riešenie dôležitých osobných prekážok v práci aj nad rámec zákona,
• príspevok na rekreačné pobyty v zariadeniach ŽSR,
• zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Myslíme na budúcnosť:
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• príspevok na životné poistenie DYNAMIK Ž

Vážime si vernosť:
• rekondičné pobyty pre vybrané pozície
• odmeny pri pracovných výročiach a životných jubileách

ico4

Ubytovanie

Poskytujeme ubytovací príspevok vo výške 350 eur mesačne.

ico9

Rast zamestnancov

X