Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

obrazok-vs

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Kraskova 1, 949 74 Nitra

UKF
ico1

O nás

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v odboroch sociálnych vied, zdravotníckych vied a ošetrovateľstva. Jej cieľom je pripraviť pre prax odborníkov a odborníčky pre sféru sociálnych, poradenských a zdravotných služieb. V roku 2017 ako súčasť UKF získala v súťaži Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu, ktorá je potvrdením jej exkluzivity univerzitnom priestore. Fakulta poskytuje akreditované vzdelanie univerzitného typu – od bakalárskeho až po doktorandský stupeň štúdia. Má udelené práva na habilitačné a inauguračné konanie v dvoch vedných odboroch. Spolupracuje so zahraničnými univerzitami, má nadviazané živé kontakty s inštitúciami štátneho, verejného i mimovládneho a súkromného sektora. Silnou stránkou vzdelávania vo všetkých odboroch je intenzívna podpora budúcej zamestnateľnosti prostredníctvom realizácie odbornej praxe vo Fakultnej nemocnici v Nitre a v širokej sieti sociálnych, zdravotníckych a poradenských zariadení.

ico8

Predpokladaný počet prijatých študentov

ico7

Termín podania prihlášky a poplatok

Termín podania prihlášky je 31.3.2021. Výška poplatku za elektronicky podanú prihlášku 25,00 €, za papierovú prihlášku 30,00 €.

ico9

Dátum DOD

Fakultný Deň otvorených dverí je 28.11.2020 prostredníctvom online spojenia s pedagógmi a študentami. DOD UKF 18.2.2021

ico6

Brigády a stáže vo firmách

ico4

Ubytovanie a cena

ico-8

Študentský život

Na FSVaZ študuje každoročne približne 900 študentov, ktorí majú možnosť aktívne sa zapájať a ovplyvňovať život fakulty prostredníctvom Rady študentov FSVaZ a ďalších študentských organizácií. Rada študentov je poradným orgánom dekana fakulty, organizuje študentské stretnutia, podieľa sa na hodnotení kvality vzdelávania a zabezpečuje peer-tútoring prichádzajúcim študentom. Študentský život na fakulte je naplnený spoločenskými, ale aj dobrovoľníckymi aktivitami v ošetrovateľskej a sociálnej oblasti. Študenti oceňujú partnerský prístup a príjemné prostredie.

ico9

Atrakcie v okolí

ico11

Študijné programy

Študijný odbor: Sociálna práca
Študijné programy:
Sociálne služby a poradenstvo
Sociálna práca

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo
Študijný program:
Ošetrovateľstvo

Študijný odbor: Psychológia
Študijný program:
Psychológia

ico1

Podmienky prijatia

https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/prijimacie-konanie/podmienky-prijatia-na-studium/podmienky-prijatia-na-bakalarske-studium

ico2

Termín prijímacích skúšok

ico5

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

Informácie o možnostiach zamestnania a aj mnohé zaujímavosti o štúdiu nájdete na https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/prijimacky-fsvaz

ico3

Platové ohodnotenie absolventov

ico9

Možnosti štipendií

Študenti majú možnosť získať prospechové a mimoriadne štipendium. V súvislosti s nepriaznivou sociálnou situáciou im môže byť priznané sociálne štipendium.

ico7

Známi absolventi univerzity/fakulty

ico-8

Aktivity organizované pre študentov

Beánie, imatrikulačný ples, Študentské dni nitrianskych univerzít, Nitrianske univerzitné dni

ico3

Cena denného menu v okolí

X