Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

obrazok-vs

Fakulta zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

Dizajn bez názvu (1)
ico1

O nás

FZ SZU realizuje vzdelávanie v dennej i externej forme štúdia v nelekárskych zdravotníckych študijných programoch v kontexte smerníc Európskej únie. Hlavným poslaním fakulty je pripraviť nielen teoreticky a prakticky, ale aj morálne zdatných odborníkov pre zdravotnícku prax. Na FZ SZU sa realizuje aj postgraduálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v šiestich odboroch špecializačného štúdia.

ico8

Predpokladaný počet prijatých študentov

FYZ Bc.: 35
FYZ Mgr.: 20
LVMZ: 20
OŠE: 70
UZS: 35

ico7

Termín podania prihlášky a poplatok

Do 26. 2. 2021; 70 Eur

ico9

Dátum DOD

Február 2021

ico6

Brigády a stáže vo firmách

Nemocnice – lôžkové oddelenia, ambulantná sféra, laboratóriá, rehabilitačné a kúpeľné zariadenia, integrovaný záchranný systém, športové kluby

ico4

Ubytovanie a cena

Polyfunkčný objekt SZU, Bernolákova 8, B. Bystrica; 90 Eur

ico-8

Študentský život

Športové a kultúrne podujatia.

ico9

Atrakcie v okolí

Krásna príroda v okolí BB, kúpele Brusno a Sliač, zámky, športové možnosti.

ico1

Študijné programy

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo
ŠP: Ošetrovateľstvo – Bc. stupeň, denná a externá forma štúdia

Študijný odbor: Zdravotnícke vedy
ŠP: Fyzioterapia – Bc. a Mgr. stupeň, denná a externá forma štúdia
ŠP: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – Bc. stupeň, denná forma štúdia
ŠP: Urgentná zdravotná starostlivosť, Bc. stupeň, denná a externá forma štúdia

ico1

Podmienky prijatia

ico2

Termín prijímacích skúšok

Vedomostný test: 8. jún 2021; Skúška telesnej zdatnosti (FYZ, UZS) 9. jún 2021

ico5

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

Zdravotnícke zariadenia, rehabilitačné pracoviská, kúpele, laboratória, zložky integrovaného záchranného systému.

ico3

Platové ohodnotenie absolventov

cca 1000 Eur

ico9

Možnosti štipendií

Prospechové a sociálne štipendium

ico7

Známi absolventi univerzity/fakulty

ico-8

Aktivity organizované pre študentov

Odborné konferencie a semináre, diskusie so známymi osobnosťami športu, dokumentárneho filmu, úzka spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami na báze dobrovoľnej činnosti.

ico3

Cena denného menu v okolí

cca 4,50 – 5 Eur

X