Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave

obrazok-vs

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava

MTF STU(1)
ico1

O nás

Materiálovotechnologická fakulta je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na ktorej vznikol prvý univerzitný vedecký park na Slovensku. Fakulta je akreditovaná v procese komplexnej akreditácie vysokých škôl SR s profilom na uvedené študijné programy. V súčasnosti zabezpečuje štúdium na všetkých troch stupňoch štúdia. Počas svojej existencie vychovala viac ako 20 000 absolventov.

ico8

Predpokladaný počet prijatých študentov

ico7

Termín podania prihlášky a poplatok

I. kolo do 31.3.2021
II. kole do 31.7.2021
Poplatok za prijímacie konanie: 20€/prihláška na jeden študijný program.

ico9

Dátum DOD

04.02.2020

ico6

Brigády a stáže vo firmách

Aktuálna ponuka pracovných príležitosti pre študentov a absolventov/trainee programy/stáže je dostupná na: www.mtf.stuba.sk/7473

ico4

Ubytovanie a cena

https://internat.mtf.stuba.sk/

ico-8

Študentský život

Kliknite sem: www.mtf.stuba.sk/2891

ico9

Atrakcie v okolí

Pozrite si stručnú informáciu o kultúre v Trnave: https://www.trnava.sk/sk/clanok/kultura

ico11

Študijné programy

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Kvalita produkcie – Materiálové inžinierstvo
 • Mechatronika v technologických zariadeniach
 • Personálna práca v priemyselnom podniku
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Priemyselné manažérstvo
 • Výrobné technológie
 • Výrobné technológie a výrobný manažment
 • Výrobné zariadenia a systémy
ico1

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné ukončenie stredoškolského štúdia maturitnou skúškou. Viac informácií www.mtf.stuba.sk/9045

ico2

Termín prijímacích skúšok

Fakulta prijíma na bakalárske štúdium bez prijímacích skúšok. Kritérium pre prijatie sú študijné výsledky získané počas stredoškolského štúdia.

ico5

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

ico3

Platové ohodnotenie absolventov

1 389€

ico9

Možnosti štipendií

 • motivačné: prospechové, mimoriadne
 • sociálne
 • odborové
 • štipendium na podporu zahraničných študentov
ico7

Známi absolventi univerzity/fakulty

Kliknite sem: www.mtf.stuba.sk/9060

ico-8

Aktivity organizované pre študentov

Študentská vedecká konferencia, JOBDAY, Table talk, Šachový turnaj o pohár dekana, MTFuni, športové súťaže, besedy a iné.

ico3

Cena denného menu v okolí

X