Trnavská univerzita v Trnave

obrazok-vs

Filozofická fakulta, Teologická fakulta, Právnická fakulta, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Pedagogická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

Trnavská profil
ico1

O nás

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635. Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“. Trnavská univerzita, ktorá má sídlo v najkrajšom meste Slovenska, ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Na našich piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva takmer 5000 študentov a v novodobej histórii získalo u nás vysokoškolské vzdelanie viac ako 32-tisíc úspešných absolventov. Máme kreditový systém štúdia. Budeš sám rozhodovať o študijnej záťaži, volíš si rytmus a obsah štúdia podľa svojich potrieb a záujmov. Ponúkame ti širokú škálu výberových predmetov, ktorými si môžeš doplniť a rozšíriť svoj študijný plán.

ico8

Predpokladaný počet prijatých študentov

3000

ico7

Termín podania prihlášky a poplatok

marec – jún

ico9

Dátum DOD

ico6

Brigády a stáže vo firmách

áno

ico4

Ubytovanie a cena

85 eur / mesiac

ico-8

Študentský život

Kluby: basketbalový, šachový, jogový, debatný, volejbalový, literárny, horolezecká stena

ico9

Atrakcie v okolí

Aquapark, jazerá, hrady a zámky, príroda

ico11

Študijné programy

  • FF: Dejiny a teória umenia, Filozofia, História, Klasická archeológia, Politológia ,Psychológia, Sociológia
  • FZaSP: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo, Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny, Sociálna práca
  • PF: právo
  • TF: Kresťanská filozofia, Základy kresťanskej filozof. a katolíckej teológie, Sociálna práca so zameraním na rodinu, Sociálna práca so zameraním na rodinu
  • PdF: Anglický jazyk a anglofónne kultúry, Animácia výtvarného umenia, Predškolská a elementárna pedagogika, Slov. jazyk a literatúra – editorstvo a vydavateľská prax, Slov. jazyk v komunikácii, nepočujúcich, Soc. pedagogika a vychovávateľstvo, Učiteľstvo anglického jazyka a lit., biológie, etickej výchovy, histórie, chémie, informatiky, latinského jazyka, matematiky, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu v kombinácii, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry – v kombinácii
ico1

Podmienky prijatia

ico2

Termín prijímacích skúšok

jún

ico5
ico5

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

Najčastejšie sa uplatňujú vo vzdelávaní , ale aj verejnej správe a oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci.

ico3

Platové ohodnotenie absolventov

nadpriemerné

ico9

Možnosti štipendií

sociálne, prospechové a mimoriadne

ico7

Známi absolventi univerzity/fakulty

Andrea Kalavská, Martin Klus, Patrik Herman, Róbert Švec, Gabriela Drobová, Viera Tomanová, Martin Poliačik

ico-8

Aktivity organizované pre študentov

Kluby: basketbalový, šachový, jogový, debatný, volejbalový, literárny, horolezecká stena

ico3

Cena denného menu v okolí

od 4 eurá

X