Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

obrazok-vs

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 04180 Košice

LOGO_new_V1
ico1

O nás

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je jednou z najlepšie hodnotených vysokých škôl na Slovensku. Hlavným poslaním je poskytovať trojstupňové vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte podľa európskych trendov. Množstvo svetovo uznávaných odborníkov pôsobiacich na UPJŠ je zárukou kvalitného vzdelávania študentov, ktorí si po ukončení štúdia nachádzajú uplatnenie vo vyštudovanej oblasti. Historický odkaz Universitas Cassoviensis (1660) v súčasnosti zachováva a zveľaďuje päť fakúlt a Ústav telesnej výchovy a športu univerzity 21. storočia, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Široká ponuka študijných programov prináša možnosti plnohodnotnej sebarealizácie študentov z celého Slovenska i zahraničia. Atraktivitu UPJŠ zvyšujú najmodernejšie laboratóriá a zrekonštruované bezbariérové priestory campusu univerzity. Otvorenosť akademického prostredia vychádza tiež z podstaty Košíc ako mesta s nefalšovateľným temperamentom, ktorý je potrebné zažiť na vlastnej koži. Najlepšie ako študent!

ico8

Predpokladaný počet prijatých študentov

Predpokladaný počet prijatých študentov je približne 2800.

ico7

Termín podania prihlášky a poplatok

Termíny podávania prihlášok a poplatky spojené s prijímacím konaním sú taktiež uverejnené na https://www.upjs.sk/zaujemcovia-o-studium/prihlaska/.

ico9

Dátum DOD

LEKÁRSKA FAKULTA: 4. 2. 2021
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA: 4. 2. 2021
PRÁVNICKÁ FAKULTA: 2. 3. 2021
FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY: 17. 2. 2021
FILOZOFICKÁ FAKULTA: 12. 2. 2021
ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU: 5. 2. 2021

ico6

Brigády a stáže vo firmách

UNIPOC a Career club UPJŠ je to pravé pre aktívnych študentov, ktorým nuda a nič nerobenie nič nehovorí! Nájdite si stáž na: https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/career-club-upjs/

ico4

Ubytovanie a cena

Ubytovanie poskytujeme v rekonštruovaných priestoroch vysokoškolských internátov, kde zažijete pravú vysokoškolskú atmosféru. Ďalšie info na: https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-jedalne/

ico-8

Študentský život

Metropolitné prostredie Košíc poskytuje študentom UPJŠ komfort nie len pre štúdium, ale aj pre čulý spoločenský život. Samotná poloha UPJŠ otvára možnosti trávenia voľného času priamo v centre mesta. Študentské spolky a organizácie zastrešujúce študentov jednotlivých fakúlt pripravujú počas celého akademického roka aktivity rozvíjajúce komunitu. Na svoje si prídu ako medici z Lekárskej fakulty, tak aj prírodovedci, právnici, filozofi i študenti Fakulty verejnej správy. Uplatnenie si môžete nájsť aj v univerzitnej študentskej televízii či v študentskom rozhlase. Nezabudnuteľné zážitky vysokoškolského života je možné prehĺbiť si aj na pobytoch v rámci zahraničného štúdia a stáží programu Erasmus+ vo viac ako 37 krajinách.

ico9

Atrakcie v okolí

Košice sú miestom ako stvoreným nie len pre štúdium, ale aj pre spoločenský život. Street food festivaly, hudobné festivaly, koncerty svetových umelcov, múzeá, galérie, divadlá či kiná sa postarajú o uvoľnenie sa mimo školy. Ikonické historické centrum mesta s množstvom kaviarní a reštaurácií je cieľom každého návštevníka. Najkrajší pohľad na mesto ponúka veža najväčšieho kostola na Slovensku, gotického Dómu svätej Alžbety. Dostupnosť Vysokých i Nízkych Tatier, Slovenského raja, Slovenského krasu a historických miest zapísaných v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO prináša možnosti aktívneho oddychu. Košice, aj keď sú mesto, ponúkajú zelené oázy, ktorou je nepochybne aj Botanická záhrada UPJŠ – najväčšia svojho druhu na Slovensku. Brána východného Slovenska otvára nielen možnosti skvelého štúdia, ale aj množstva nezabudnuteľných zážitkov.

ico11

Študijné programy

UPJŠ má päť fakúlt, Ústav telesnej výchovy a športu a spolu 218 programov v troch stupňoch štúdia. Najstaršou je Lekárska fakulta, zabezpečujúca Bc. a Mgr. štúdium ošetrovateľstva, fyzioterapie, verejného zdravotníctva, všeobecné doktorské štúdium a zubné lekárstvo. Prírodovedecká fakulta poskytuje štúdium matematiky, fyziky, informatiky, chémie, geografie, biológie a učiteľstva. Právnická fakulta pripravuje odborníkov pre právnické profesie či na právo v angl. a franc. jazyku. Záujemcovia o štátnu správu a verejný sektor sa nájdu na Fakulte verejnej správy. Filozofická fakulta ponúka štúdium v 82 programoch. Budúci tlmočníci, prekladatelia z cudz. jazykov pre EU inštitúcie a ekonomiku, špecialisti britských a amerických reálií, rod. štúdií a kultúr, psychológovia, historici, politológovia, filozofi, soc. pracovníci, učitelia a mediálni pracovníci. ÚTVŠ zabezpečuje štúdium Bc. programu Šport a rekreácia. Študenti si môžu vybrať štúdium z jednoodborového alebo medziodborového programu. Ponuka programov je dostupná na www.upjs.sk.

ico2

Termín prijímacích skúšok

V období od 7. 6. do 15. 6. 2021, termíny prijímacích skúšok nájdete na stránkach konkrétnych fakúlt UPJŠ.

ico5

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

Najčastejšie sa absolventi UPJŠ uplatňovali v 3 odvetviach: Zdravotníctvo a sociálna pomoc (32%) Vzdelávanie (16%) Odborné, vedecké a technické činnosti (16%) Top 3 profesie: Všeobecní lekári (24%) Administratívni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov (9%) Učitelia ZŠ (7%)

ico3

Platové ohodnotenie absolventov

Platové ohodnotenie závisí od konkrétnej fakulty, ale najčastejšie sa pohybuje v rozmedzí 900-2000 €.

ico9

Možnosti štipendií

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podporujeme študentov v ich štúdiu sociálnymi, prospechovými a mimoriadnymi štipendiami. Za reprezentáciu UPJŠ či prínos akademickému prostrediu je udeľovaná aj výročná cena rektora univerzity.

ico7

Známi absolventi univerzity/fakulty

UPJŠ sa hrdí úspešnými absolventmi zo svojich fakúlt. Viacero z nich dosiahlo vo svojich oboroch významné výsledky. Norbert Werner (astrofyzik Masarykovej univerzity, hosťujúci prof. na Hirošimskej univerzite), Vanda Nutárová (Internat. Officer na Brockenhurst College vo VB), Gabriel Lukáč (lektor slov. jazyka na Kórejskej univerzite), Tímea Strihová (Research Consultant pre Edelman v Bruseli).

ico-8

Aktivity organizované pre študentov

Začiatok akademického roka sa nesie v duchu zoznamovania sa nie len s univerzitou, ale aj so študentským kolektívom. V priebehu desiatich mesiacov sú pripravené tradičné aj netradičné aktivity, ako napríklad slávnostné otvorenie akademického roka, pripomenutie si medzinárodného dňa študentstva, filmové festivaly, vernisáže, plesy či majáles. Každá z fakúlt pripravuje aj prednášky na aktuálnu tému (Nobelovské prednášky, stretnutia s nositeľmi Pulitzerových cien a i.). S uplatnením sa na trhu práce počas a po absolvovaní štúdia pomáha Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC), ktoré spolupracuje s množstvom zamestnávateľov. Okrem toho sa na UNIPOC môžu študenti obrátiť aj v oblasti psychologického, právneho a sociálneho poradenstva.

ico3

Cena denného menu v okolí

Stravovanie študentom a zamestnancom poskytujú Študentské domovy a jedálne UPJŠ, bližšie info na: https://www.sdaj.upjs.sk

X